Jei nusprendėte išbandyti „Linux“ šeimos OS, tačiau „Windows“ neapleidžiate dėl failų kolekcijos, saugomos NTFS failų sistemą naudojančiuose disko skaidiniuose (angl. partition), pats metas išmėginti NTFS-3G tvarkyklę (angl. driver).

NTFS-3G – nemokamas, atvirojo kodo įrankis, leidžiantis saugiai skaityti ir rašyti į skaidinius per „Filesystem in Userspace“ (FUSE) sąsają. Šiame straipsnyje aprašoma kaip įdiegti ir naudoti NTFS-3G „CentOS“ operacinėje sistemoje.

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad į programinės įrangos paketų valdymo programą „yum“

įtraukėte „RPMforge“ saugyklą.

Jeigu naudojate naujausią „CentOS“ versiją (straipsnio tašymo metu 5.5), sistemos branduolys jau turi FUSE modulį branduoliui, todėl jo papildomai diegti nereikia. Jeigu naudojate ankstesnę nei 5.4 versiją, šį modulį įdiegsite taip:

[code lang=”shell”]sudo yum install dkms dkms-fuse[/code]

Toliau reikia įdiegti du paketus: FUSE ir NTFS-3G modulį FUSE sąsajai:

[code lang=”shell”]sudo yum install fuse fuse-ntfs-3g[/code]

Sėkmingai įdiegus paketus, sukurkite katalogą, per kurį bus prijungtas (angl. mount) NTFS skirsnis, kurį norite pasiekti. Pvz.: asmeninius failus saugote „D“ diske, kai naudojate „Windows“. Tuomet sukuriame katalogą „d“ sisteminiame kataloge /mnt:

[code lang=”shell”]sudo mkdir /mnt/d[/code]

Jeigu minėtas „D“ diskas yra antrasis loginis skaidinys (pirmasis paprastai būna tas, kuriame įdiegta „Windows“), jo adresas bus /dev/sda2. Prijungti „D“ diską prie /mnt/d katalogo reikalinga tokia komanda:

[code lang=”shell”]sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/d[/code]

Įvykdžius šią komandą, aplankę /mnt/d katalogą pamatysite visus failus, kuriuos iš „Windows“ pasiekdavote keliaudami į „D“ diską.

Baigę darbą NTFS diską programiškai atjunkite (angl. unmount):

[code lang=”shell”]sudo umount /mnt/d[/code]

Automatinis NTFS diskų prijungimas

Jei pageidaujate, kad NTFS skaidinys būtų pasiekiamas iškart startavus „CentOS“, į failą /etc/fstab įrašykite:

[code lang=”plain”]/dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g defaults 0 0[/code]

Kur /dev/sda1 – norimo prijungti skaidinio adresas, /mnt/windows – katalogas, per kurį bus pasiekiamas prijungtas skaidinys.

Papildoma informacija: