Dauguma laisvai platinamų „Linux“ distribucijų turi pilną lietuvybės rinkinį: išverstą sąsają, klaviatūros išdėstymą ir regioninius nustatymus. Visa tai įjungiama kartu, tačiau yra būdas lokalizacijos nustatymus rinktis pačiam.

Regioniniai nustatymai ir sistemos kalba

Šiame pavyzdyje „CentOS“ sistemai nustatomi lietuviški regioniniai nustatymai (simbolių klasifikaciją, sistemos laiką ir skaičių formatą), tačiau sistemos kalba paliekama anglų. Terminalo lange administratoriaus teisėmis atveriamas failas /etc/sysconfig/i18n:

[code lang=”shell”]sudo nano /etc/sysconfig/i18n[/code]

Jame įrašomos tokios reikšmės:

[code lang=”plain”] LANG="en_US.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
LC_CTYPE="lt_LT.UTF-8"
LC_NUMERIC="lt_LT.UTF-8"
LC_TIME="lt_LT.UTF-8"[/code]

Nesunku pastebėti, kad kintamojo LANG reikšmė nurodo sistemos kalbą (šiuo atveju – anglų).

Daugiau informacijos apie lokalės kintamuosius rasite „Open Group“ specifikacijoje.

Lietuviškas klaviatūros išdėstymas

Lietuvišką klaviatūros išdėstymą įtrauksite pagrindiniame meniu spustelėję System > Preferences > Keyboard. Atsivėrusio lango kortelėje „Layout“ spustelėkite „Add“ ir išsirinkę „Lithuanian“ pasirinkimą patvirtinkite OK paspaudimu.

Jeigu įrankinėje nematote kalbos pasirinkimo skydelio, apatinėje užduočių juostoje (angl. taskbar) spustelėkite dešinį pelės klavišą ir spragtelėkite „Add to Panel“. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Keyboard indicator“ ir spustelėkite „Add“.