Praeitą savaitę apsigyniau magistro baigiamąjį darbą, taigi pamėginau surinkti dėstytojų pastabas ir patarimus, išgirstus įvairių gynimų ir pristatymų universitete metu.

Darbas

 • Jeigu yra klausimas (apklausoje, ekspertinėje sistemoje), neturi būti kraštutinumų, pvz.: Ar esate sveikas? Taip/Ne.
 • Palyginimui vien Lietuvos nepakanka – reikia lyginti su pasauliu.
 • Darbo tema turi „vilktis“ per visus darbo skyrius, atsižvelgti į skyrių apimtį, kad nebūtų smarkiai trumpesnių/ilgesnių temų.
 • Privalo būti matavimo vienetai.
 • Kai siekiama kažką pagreitinti, reikia pasakyti dėl ko ir kiek.
 • Akcentuoti tai, ką sukūrei pats: algoritmas, modelis…
 • Algoritmus aptarti išsamiai.
 • Atidžiai aiškinti sąvokas! Turi būti teisingi, geri apibrėžimai. Nenaudoti „Wikipedia“.
 • Kaip nerašyti: „alternatyvus variantas“ – alternatyva ir yra variantas (sviestas sviestuotas).
 • Savo mokslinį straipsnį (jei tokį turite) reikia įdėti į literatūros sąrašą, darbe cituoti.

Išvados

 • Negalima išvadose rašyti „galima gauti geresnius rezultatus“ – tai reiškia, kad magistrantas pats supranta, kad rezultatai nėra geri.
 • „Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad rezultatai priklauso nuo duomenų kiekio“ – taip negalima teigti, nes visada priklauso.
 • Išvadose reikia skaičių, pagrindžiančių rezultatus.
 • Jeigu rodiklis tampa nereikšmingas darbo metu, išvadose sakyti, kad tas rodiklis nepasiteisino.
 • Išvadose parašyti priemones (programinę įrangą), kurios naudotos.

Pristatymas

 • Net jei magistrantas pasiduošė daug skaidrių (laikantis metodinių nurodymų, tai išeina savaime), būtina neviršyti pristatymui skirto laiko.
 • Pristatymo metu reikia stovėti.
 • Komisijos ar kitų klausytojų klausimus reikia išklausyti ir tik jiems baigus pateikti savo atsakymą.

Klausimai

 • Tradicinis klausimas: ar priemones kūrėte patys, ar naudojote jau sukurtas?
 • Kas yra efektyvus bandymas, spėjimas? Kiekybiškai apibrėžti.
 • Ar yra koks nors standartas nustatyti sistema bloga ar ne?
 • Jeigu mokslininkai apie jūsų pasirinktą temą/problemą nerašo, gal to išvis nereikia?
 • Kokie darbo rengimo metu kilę sunkumai?

Į išvardytus punktus ypač turėtų atkreipti dėmesį Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto magistrantai, studijuojantys Verslo informatikos ar Verslo informacinių sistemų programose.

Gal turite ką pridėti? Rašykite komentaruose 🙂